Μικροβιοκτονία

Απολύμανση και προληπτική μικροβιοκτονία.

Απολύμανση και προληπτική μικροβιοκτονία για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Εφαρμόζεται σε ευαίσθητους χώρους με μεγάλο συνωστισμό ανθρώπων που προϋποθέτουν άριστες συνθήκες υγιεινής. Απαιτήσεις που αφορούν την εφαρμογή των …