Μυοκτονίες εξόντωση ποντικιών

Μυοκτονίες εξόντωση ποντικιών, αρουραίων και άλλων τρωκτικών.

Μυοκτονίες εξόντωση ποντικιών, αρουραίων και άλλων τρωκτικών. Η προφύλαξη αλλά και καταπολέμηση ποντικιών, αρουραίων και άλλων τρωκτικών είναι αναγκαία. Τα τρωκτικά αποτελούν μία πολύ σοβαρή εστία μολύνσεως και το μεγαλύτερο κίνδυνο …