Απόφραξη

Απόφραξη

Mr Pipe Apofraxeis - ΝΕΑ 0 Comments

Απόφραξη Απόφραξη είναι ο καθαρισμός της αποχέτευσης ή των σωληνώσεων ή κάποιου βουλωμένου φρεατίου. Κατά την …