Απόφραξη

Απόφραξη

Mr Pipe Apofraxeis - ΝΕΑ Leave a Comment

Απόφραξη Απόφραξη είναι ο καθαρισμός της αποχέτευσης ή των σωληνώσεων ή κάποιου βουλωμένου φρεατίου. Κατά την …